• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
Waarom: G. Hette Abma? PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
zaterdag 06 maart 2004 19:25

In de loop der jaren heb ik er steeds voor gekozen mijn naam weer te geven als G. Hette Abma. Misschien goed te vermelden welke redenen ervoor waren om dit op deze manier te doen. Daar zit namelijk een verhaal aan verbonden.

 

Bij mijn geboorte op 26 december (=Tweede Kerstdag) 1947 in IJsselstein hebben mijn ouders mij dezelfde naam gegeven als mijn oudste broer Gertie, die geboren werd op 27 mei 1942 te Driesum en helaas ten gevolge van difterie is gestorven op 9 november 1946 te IJsselstein. Om de herinnering aan mijn overleden broer niet te laten vervagen en mij zeker niet te beschouwen als de plaatsvervanger van hem gaven mijn ouders er de voorkeur aan de tweede naam te kiezen als roepnaam: Hette. Dit gaf in de huiselijke sfeer vaak wel onduidelijkheid als mijn moeder de naam Hette noemde. Daarop kon zowel door mijn vader als ook door mij gereageerd worden. Later werd de verwarring compleet toen onze oudste (geboren op 22 februari 1976) ook de naam Hette als roepnaam kreeg.

 

Telkens bleken degenen die mij tutoyeren de neiging hebben mijn naam te schrijven als die van mijn vader: H.G. Abma. Daarom koos ik er reeds in mijn studententijd voor mijn stukken te ondertekenen met G. Hette Abma.

 

In onze familie werd naar oude Friese gewoonte de oudste zoon vernoemd naar zijn vader. Eigenlijk kreeg je één voornaam en de tweede naam was dan de aanduiding voor de zoon van.

 

Mijn overgrootvader heette Hette Gerrits Abma. Hij werd geboren op 20 mei 1843 te Kubaard en overleed ten gevolge van een val van een paard op 13 september 1889 te Hennaard. Zijn zoontje Gerrit Hettes (mijn opa) was toen nog maar even twee jaar oud. Hij werd namelijk geboren op 22 januari 1887 te Kubaard. Opa overleed na een ernstige ziekte in de ouderdom van 76 jaar in zijn woonplaats Huizen (NH) op 28 maart 1963. Mijn vader kreeg wel twee namen: Hette Gerrit. Hij werd geboren op 23 januari 1917 te Wouterswoude, waar mijn grootvader hoofd van de school was. Hij overleed op de leeftijd van ruim 74 jaar op 2 januari 1992 in zijn woonplaats Putten.

 

Naar mondelinge overlevering zou de naam Hette in onze familie gekomen zijn toen in de achttiende eeuw twee broeders Abma: Harmen en Gerrit trouwden met de dochters van dominee Hette Nauta. De laatste genoemde moet toen aan zijn oudste zoon de naam van zijn schoonvader gegeven hebben: Hette Gerrits.

 

Enkele keren werd me verteld dat onze stamboom behoorlijk goed uitgezocht is. Nog steeds heb ik de resultaten daarvan niet in handen gekregen. Misschien dat iemand het nu op internet leest en mij kan verrassen. Zelf heb ik weinig tijd om me met genealogisch onderzoek bezig te houden. Bovendien bezorgde het me grote schrik toen bleek hoe enkele opschoten jongens hun misnoegen kenbaar maakten over de drang van hun vader om fanatiek onderzoek te doen naar de gegevens voor zijn stamboom. Die ontevreden kinderen gaven te kennen dat hun vader weer last had van zijn geslachtsziekte ….

 

Voor een overzicht van het gebruik van mijn roepnaam verwijs ik tenslotte naar de site:  www.hette.nl

 

 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 304890