• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
104 - Mag Paulus geen dagopening verzorgen? PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
woensdag 01 maart 2006 10:27
Het lijkt me altijd een wat twijfelachtige vraagstelling: met wie zou u wel eens een ontmoeting willen hebben? Toch wordt een dergelijke suggestie in allerlei kranten en magazines gegeven. Wanneer iemand dan te kennen geeft graag in contact te komen met Johannes Calvijn, zal dit zonder twijfel een persoon zijn van onverdacht gereformeerd beginsel zijn. Een ander verlangt naar de mogelijkheid in gesprek te raken met Willem van Oranje. Zo'n ontmoeting kan verrijkend zijn voor iemand met een grote liefde voor de geschiedenis van ons vaderland. Als de voorkeur wordt geuit eens een gesprek met Theodor Herzl te kunnen hebben, dan denk je onwillekeurig aan een lezer van dit blad.

Allemaal imaginair gepraat. Toch blijkt dit zelfs voor geleerden attractief te zijn. In een dergelijke geest moet professor Jacob van Bruggen zich uitgelaten hebben ter gelegenheid van de verschijning van zijn commentaar op de brief aan de Romeinen. Blijkens het verslag van een gesprek met hem in de werkkamer van zijn appartement zoekt de nieuwtestamenticus naar een zorgvuldige formulering van zijn antwoorden. Opeens gaat de emeritus hoogleraar echter helemaal op de populaire toer als hij te kennen geeft dat Paulus met zijn kritiek op zijn volksgenoten geen dagopening zou mogen verzorgen bij de stichting Christenen voor Israël. Zonder navraag te doen of dit wel klopt heeft de journalist dit gretig genoteerd. Een kolfje naar de hand van de redactie van het Nederlands Dagblad moet je maar denken. Inmiddels is mij ter ore gekomen dat er vanuit Nijkerk een verzoek gericht is aan dr. Jacob van Bruggen om een weekopening te verzorgen. Als een vrijgemaakt-gereformeerde professor mag komen, dan zullen ze toch de apostel der heidenen niet de toegang tot het Israël Centrum willen ontzeggen?

Welke beloften?

Intussen stelt Jacob van Bruggen wel hoogst interessante vragen. Om een voorbeeld te geven: wat zou Paulus vinden van de wijze waarop sommige christenen vandaag spreken over de staat Israël? Het is jammer dat hij zijn mening daarover niet kenbaar kan maken. Wie is er niet benieuwd naar te horen wat de apostel ervan vindt dat er in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland niet meer gesproken wordt over de onopgeefbare verbondenheid met Israël , maar met het volk Israël . Zou de apostel er begrip voor kunnen opbrengen dat men voor deze formulering gekozen heeft om te voorkomen dat mensen zouden denken dat de kerk zonder enige kritiek support lijkt te geven aan het beleid van elke Israëlische regering?

Wat zou het geweldig zijn om na de weekopening van Paulus de vraag te kunnen stellen waarop hij doelde toen hij schreef over zijn volksgenoten: aan hen heeft God de beloften geschonken (Romeinen 9: 4) Welke beloften zijn dat? Jacob van Bruggen noemt heel mooi in zijn commentaar een voorbeeld: “zoals de belofte van een rechtvaardige Heerser en van een herstelde wereld.” Toch een vleugje chiliasme bij een vrijgemaakt theoloog, zit ik bij mezelf te denken. Het zou echter verrassend zijn te vernemen of Paulus ook aan de landbelofte heeft gedacht. Ongetwijfeld heeft hij een verklaring voor het feit dat daarover vrijwel niets gezegd wordt in het zogenaamde Nieuwe Testament. Graag zou ik willen weten of mijn suggestie klopt dat de apostelen – om het in PC-taal te zeggen – niet teveel gedeelten uit Tenach ( de Joodse Bijbel, redactie ) mochten selecteren om die vervolgens in hun eigen geschriften te plakken. Aangezien het niet in de lijn der verwachting ligt dat er spiritistische seances gehouden zullen worden om de stem van de apostel te kunnen vernemen, doen we er goed aan dan maar een poging te wagen het gesprek over zo'n vraagstelling met elkaar aan te gaan.

Niet alle Joden?

Met een erudiet man als professor Jacob van Bruggen kan een gedachtewisseling erg verrijkend zijn. Vooral moet het verhelderend werken als we ingaan op zijn uitspraak over christenen, die “te gemakkelijk iedereen van Joodse afkomst in hun hart sluiten.” Wat is daar nu weer mis mee, denk ik onvermijdelijk. Is het soms zijn bedoeling een restrictie aan te brengen: alléén de christelijke Joden delen in de liefde van God? Dit is bevreemdend aangezien Paulus spreekt over een onvoorwaardelijke liefde van de Eeuwige voor zijn volk!

Wilt u weten welke verwachting iemand heeft voor Gods volk? Stel dan de vraag: wat bedoelde Paulus met ‘heel Israël'? Na veertig jaar bezig geweest te zijn met de Romeinen-brief komt Jacob van Bruggen in zijn pas verschenen commentaar tot de volgende slotsom: “De uitdrukking ‘heel Israël' kan binnen Romeinen 9-11 heel goed slaan op allen die samen het gelovige of werkelijke Israël vormen. (….) Alleen het gelovige nageslacht van Abraham is werkelijk Israël. In dit Israël komen nu de heiden-christenen binnen en zo wordt dit ‘gehele Israël' dus gered. Niet zonder de heidenen dus.” Ongetwijfeld denkt iemand dat deze opvatting goede papieren heeft, omdat Calvijn ongeveer hetzelfde heeft geschreven. Maar wat bedoelde Paulus? Tijdens een dagopening hoor ik hem al zeggen: goedemorgen, geliefde broeders en zusters, als ik Israël schrijf bedoel ik ook Israël . Laat het goed tot u doordringen: “God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten, opdat Hij hun allen zou barmhartig zijn.” Misschien blijkt God toch royaler te zijn dan u voor mogelijk had gehouden!

Israël Aktueel maart 2006
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302606