• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
105 - Israël in het beleidsplan PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
zaterdag 01 april 2006 10:47
Gaat voor de zoveelste keer de telefoon. Op een wat aarzelende toon klinkt het: mag ik u even storen? Wanneer je weet dat het lijden kan zeg ik: eigenlijk liever niet, maar je hebt het nu toch al gedaan! Je zult er redenen voor hebben om te bellen! Ditmaal pak ik het wat voorzichtiger aan. Een mij onbekende ouderling uit een middelgrote gemeente in de Randstad wil graag in verband met het opstellen van een beleidsplan enkele vragen stellen. Geen bezwaar. Uiteindelijk ben ik er zelf ook wijzer van geworden.

Om te beginnen was het de ambtsdrager niet precies duidelijk hoe het zit met de omstreden formulering van de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Opeens realiseer ik me hoe geraffineerd het voorstel tot wijziging was. Het klinkt erg betrokken als we zo de solidariteit met het Joodse volk tot uiting brengen. Intussen is er wel sprake van een reductie. We erkennen niet het onvervreemdbaar recht op het beloofde land. Ook geven we geen oordeel over de noodzaak een eigen staat te hebben. Het hoeft geen bezwaar op te roepen, wanneer op plaatselijk niveau uiting gegeven wordt aan een grotere betrokkenheid bij Israël als er expliciet in het beleidsplan gesproken wordt over volk, land en staat.

Bezinning

Het zal inmiddels wel duidelijk zijn tot welke kerk de personen behoren die elkaar aan de lijn hebben. Niemand hoeft echter benauwd te zijn dat ik ongegeneerd propaganda ga maken voor de Protestantse Kerk in Nederland. Spijtig genoeg voel ik me dan eerder ertoe gedrongen de fusie van enkele protestantse kerken te typeren als ‘het fiasco van de eenentwintigste eeuw'. Uiteraard probeert de synode nog wel impulsen te geven voor een beter functioneren van de gemeenten. Zo verscheen het visiedocument: leren leven in verwondering . Wat mij persoonlijk betreft klopt de titel van dit geschrift als een bus. Kunt u daarmee instemmen? Leeft u ook al in verwondering over het feit dat er – afgezien van een mooie regel in de inleiding – niet expliciet aandacht gevraagd wordt voor de bijzondere relatie met Israël?

Wanneer ambtsdragers verplicht zijn als corvee een beleidsplan op te stellen, vormt dat een mooie gelegenheid manco's te verhelpen. Zo kan de bezinning op de specifieke plaats van Israël in het heilsplan op de kerkelijke agenda gezet worden. Op plaatselijk niveau spreekt men uit hoe het verlangen leeft dat de predikant tenminste één keer expliciet hierover preekt op de Israëlzondag. Ook de regelmatige voorbede mag een punt van aandacht vormen. Om het gesprek te bevorderen zet men steevast een gemeenteavond over Israël op het jaarprogramma. Naar de landelijke kerk kan kritisch gereageerd worden op de geruisloze aanvaarding van de trialoog: het gesprek van de kerk met Joden en moslims. De verhouding ten opzichte van Israël is immers van een totaal andere orde dan de relatie met de islam.

Hulpverlening

Hoe belangrijk is het binnen een kerkenraad de vraag aan de orde te stellen: hoe geven we steun aan Israël? Vanwege een schaamteloze eenzijdigheid kan dit helaas niet via Kerkinactie. Kijk zelf de projectenlijst er maar op na. Alles staat in eenzelfde rubriek met de slogan: wat fijn, wij steunen de arme Palestijn! Wees wel alert op de verdachtmaking dat alle christenen voor Israël tegen de Palestijnen zouden zijn. Ook zij verdienen onze support, maar niet exclusief. Meerdere keren is dit bezwaar geuit, maar deze kritische woorden blijken aan dovemansoren te klinken.

Geruime tijd is het gebruikelijk ten behoeve van orthodoxe gemeenten een geselecteerd lijstje projecten samen te stellen: luisterend dienen. Heel kien bedacht. De bezwaarden hoeven zich niet langer te ergeren aan alles wat in het totale pakket is opgenomen. De heersende diakenen van de landelijke kerk hebben geen last meer van een aanhoudende stroom van kritiek. Zo krijgen we meteen een duidelijke exegese van ‘Luisterend dienen'. U kunt op uw manier dienstbaar zijn en verder moet u de mond dichthouden. U gelooft dit niet? Lees dan in een folder de merkwaardige omschrijving van een project. Palestijnse vluchtelingen in de Libanon hebben maar één recht en dat is het recht op terugkeer naar hun geboorteland, wat nu Israël is. Daar wordt geen gebruik van gemaakt, wanneer wij geld bijeenbrengen zodat ze elders een bestaan kunnen opbouwen. Kom nou. Met een afkoopsom legitimeer je juist hun rechten! Onder hen die luisterend dienen aanbevelen moeten er toch wel enkelen zijn die dit echt wel doorhebben. Maar u weet het: alleen dienen en verder mond dicht! 't Is toch geen wonder dat steeds meer gemeenten zelf een bestemming zoeken voor hun diaconale collecte? Op de Israëlzondag kiest men ervoor het mooie werk van rabbijn Portowicz te steunen of geld bijeen te brengen voor messiasbelijdende Joden.

Zo bracht dat telefonisch contact me op bepaalde ideeën. U zou dit stukje kunnen uitknippen en aan uw dominee of ouderling geven. Of mogelijk kunt u het zelf meenemen naar de kerkenraadsvergadering.

Israël Aktueel april 2006
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302599