• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
108 - Academische vrijheid beteugeld PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
zaterdag 01 juli 2006 10:59
Ter gelegenheid van de presentatie van het volumineuze boek van prof. dr. ­Hans Jansen over de islamisering van het Europese antisemitisme in de Rode Hoed te Amsterdam heb ik enige tijd gesproken met prof. dr. Pieter van der Horst. Vertrouwelijk liet deze hoogleraar Nieuwe Testament mij weten dat zijn afscheid zeer aanstaande was. Uitgere­kend in het jaar waarin ik zelf aankwam in Utrecht - in 1969 - heeft hij zich verbonden aan de theologische faculteit. Uit het relaas werd me wel duidelijk dat de sfeer binnen de Universiteit er niet plezieriger op geworden is. Er is zelfs aandrang op hem uitgeoe­fend om zijn loopbaan te beëindigen. Inmiddels is het zover dat hij een punt gezet heeft achter zijn bijna veertig jarige academische loopbaan.

Daags nadat professor P.W. van der Horst zijn laatste college had gehouden stond op de voorpagina van Trouw (17 juni 2006) de 'kop': Censuur af­scheidsrede hoogleraar. Het bestuur van de Universiteit van Utre­cht drong er namelijk bij hem op aan een passage over het huidige islamitisch antisemitisme uit zijn afscheidscollege te schrappen. Er leefde de bange vrees voor negatieve reacties van islamitische studenten. Al enige tijd geleden lag de afscheidsrede op het bureau van prof. dr. W.H. Gispen, de rector magnificus van de Universiteit van Utrecht. Alsof de hoogleraar Nieuwe Testament voor de vierschaar moest verschijnen werd hij uitgenodigd zich te verantwoorden voor een commissie van vier. Om te intimideren suggereerden de hooggeleerde heren dat moslimstudenten in reactie op het college stennis zouden schoppen. De rector magnifi­cus kon onmogelijk voor de veiligheid van de hoogleraar van de theologische faculteit instaan. Als klap op de vuurpijl deelden ze mee dat zijn werk wetenschappelijk beneden peil was.

Islamofobie

In zijn afscheidscollege wilde prof Pieter van der Horst ingaan op "de mythe van het Joodse kannibalisme". Ondermeer was het zijn bedoeling de aandacht te richten op de immense problematiek van antisemitisme in de islamitische wereld. Tevoren had hij zich gerealiseerd dat men hem op grond van de gewraakte passage het verwijt zou maken van 'islamofobie'. Reeds tijdens de genoemde bijeenkomst in Amsterdam heeft drs. Marieke den Hertog in het wilde weg een dergelijke beschuldiging geuit, terwijl de goed gedocumenteerde aanklacht op tafel lag. Wat prof. Jansen in zijn vuistdikke boek naar voren brengt kan toch niet zomaar van tafel gewerkt worden! Met die abjecte be­schuldiging van de beleidsmedewerkster van de Protestantse Kerk in Nederland heeft rabbijn Zvi Marx zeer geëmotioneerd de Rode Hoed aangeveegd. En terecht!

Sinds de ervaring in Amsterdam wisten we van de hoed, na het optreden van het college van bestuur van de Utrechtse Alma Mater weten we ook van de rand. Men gaf het dwingend advies die omstreden passage niet uit te spreken. Om hun bezwaar enig gewicht te geven schreef men in de marge: dit vormt geen onderdeel van het weten­schappelijk betoog, of zou dat in ieder geval niet mogen vormen. Aangezien in het Nieuw Israëlitisch Weekblad opening van schunnige zaken is gegeven heeft het college van bestuur opvallend snel verklaard het te betreuren dat het advies is opgevat als een beteugeling van de academische vrijheid.

Dhimmitude


Het voorval is een treffende illustratie bij wat Bat Ye'or in haar geruchtmakende boek Eurabië de dhimmitude noemt. Onthullend is het te lezen hoe deze gerenommeerde islamdeskundige met allerlei voorbeelden aantoont dat in West-Europa steeds meer invloedrijke personen de attitude van de dhimmi aannemen. Zoals bekend wordt in een islamitische samenleving aan andersdenkenden de ruimte gegeven, mits zij zich als tweederangsburgers onderwerpen aan de restrictieve regels van de islam. In de ver­meend vrije westerse samenleving zijn velen bereid om zich als een dhimmi te gedragen. In de moskee gaat zelfs onze koningin ongeschoeid te voet terwijl geborneerde geestelij­ke leidslieden haar vervolgens weigeren een hand te geven. Schokkend gedwee wenst onze minister-president aan de moslims een gezegende ramadan. En nu tekent het college van bestuur van de Utrechtse Universiteit bezwaar aan tegen een passage in een afscheidcollege van een hoogleraar Nieuwe Testament als de vinger gelegd wordt bij het virulent antisemitisme in de Arabische wereld.

Het wordt hoog tijd te protesteren tegen deze zorgwekkende ontwikkeling, want anders kunnen we straks wel op het dak van het universiteitsgebouw gaan zitten. Zoals we kunnen weten sinds de Tweede Wereldoorlog is eerst het Joodse volk de klos, vervol­gens zullen de volgelingen van Jezus aan bod komen en tenslotte de ongelovigen. Als er nog enig geuzenbloed door onze aderen vloeit zullen we nu protesteren. Het college van bestuur dient collectief af te treden. Destijds is er ook te lang gezwegen en kwamen we onder de diktatuur van het nationaal-socialisme. Laten we bij voorbaat de tirannie verdrijven die het hart door­wondt.

Israël Aktueel juli/augustus 2006
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302597