• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
110 - Banvloek over christenzionisten PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
zondag 01 oktober 2006 11:27
Blazen de eerbiedwaardig ogende kerkvorsten niet erg hoog van de toren? Je ziet het al voor je hoe die prelaten zich verdringen op de toren van de zogenaamde heilige Grafkerk. Ook al betwisten ze elkaar doorgaans elke vierkante meter van de gewijde grond, toch blijken ze nu opeens een moment van grote eensgezindheid te hebben bereikt. De rooms-katholieke patriarch Michel Sabbah en de Syrisch-orthodoxe aartsbisschop Swerios Malki Mourad hebben zelfs de anglicaanse bisschop Riah Abu al-Assal en de lutherse bisschop Munib Younan erbij betrokken toen ze hun plan opvatten om begin september een banvloek te slingeren in de richting van de zogenaamde christenzionisten.

Misschien is het wel verhelderend eerst even een typering te geven van degenen die ze met hun verdoemende woorden willen treffen. Het gaat om christenen die steun geven aan de Joden die hun zionistisch verlangen in vervulling hebben zien gaan in de oprichting van de staat Israël. Met name moeten we dan denken aan Amerikaanse evangelicals . Maar de beweging van Christenen voor Israël past eerlijk gezegd ook prima in dit kortweg geschetste profiel. Alleen leeft er onder hen een zekere gêne vanwege een ongehoord naasten van een term die alleen het Joodse volk toekomt. Wanneer de profeten het verlangen om terug te keren naar Sion wakker roepen, adresseren ze deze boodschap aan de leden van hun eigen volk. Wij mogen hen support geven als ze terugkeren naar Eretz Jisraël.

Apartheid


Wat wordt allen die support geven aan Israël ten laste gelegd. Allereerst klinkt de beschuldiging van het steun verlenen aan een apartheidsregime. Vandaar de krachtige oproep aan ieder die het maar wil horen om te komen tot het verwerpen van “het smalle wereldbeeld van het christenzionisme en andere ideologieën die het ene volk boven het andere stellen.” Zo wordt op een geraffineerde manier de verkiezing van Israël in diskrediet gebracht. Heeft de Eeuwige niet zélf Israël boven andere volken geplaatst ter wille van zijn glorie? Jesaja heeft dit getuigenis doorgegeven: “Gij zijt mijn knecht, Israël, door welke Ik verheerlijkt zal worden.” Dit gebeurt niet door volstrekt isolationisme: “Ik heb u gegeven tot een licht voor de gojim, om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde.” (49:3,6) Door alle eeuwen heeft dit spanningen opgroepen. Daarom is het wachten op de Messias.

Overigens is het vervolgens volstrekt ten onrechte als de zogenaamde christenzionisten wordt aangewreven dat ze steun geven aan Israël vanwege hun apocalyptische scenario's. Elias Chakour, aartsbisschop van de melkitische kerk in Israël, vertolkte deze misvatting recent tijdens een interview met Trouw (21-09-06): “Ze geloven vaak dat in de strijd tussen de rijken van Gog en Magog bijna alle Joden zullen omkomen. De overlevende Joden willen ze vervolgens dopen. Ik vind dat een egoïstisch geloof.” Wanneer Elias erbij is zal hij alles in het werk stellen om dit te verhinderen. Echt verwerpelijk is de gedachte aan een verborgen agenda waarin de doopdiensten voor de eindtijd gepland staan!

Eindtijdscenario


De leiders van de christenzionistische organisaties hebben gelukkig reeds kenbaar gemaakt dat de steun aan Israël niet gebaseerd is op profetieën betreffende de eindtijd, maar op de verbondsbeloften die aan Abraham werden gegeven. In concreto kunnen we dan denken aan de toezegging betreffende “het gehele land Kanaän, tot een eeuwige bezitting.” Genesis 17:8)

Zonder enige nuance wordt in reactie daarop gesteld, dat christenzionisten tegen een Palestijnse staat naast Israël zijn. Als wij onze plaats kennen laten we het aan de zionisten over te beslissen wat er moet gebeuren. Destijds zijn ze akkoord gegaan met het zogeheten verdelingsplan van de Verenigde Naties. Vanuit de Arabische wereld weigerde men dit voorstel te aanvaarden. Direct werd de oorlog verklaard. Nog altijd leeft ditzelfde gevoelen. De Palestijnse Hamas-regering heeft de vernietiging van de ‘zionistische entiteit' in het vaandel staan. Zolang deze overtuiging wordt gehuldigd zal het tweestaten-plan toch geen aanvaardbare optie kunnen zijn. Waarom hebben die kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders niet het lef zich daarover uit te spreken? Eerlijk leggen ze kaarten op tafel: de Palestijnen vormen één volk, of ze nu moslim of christen zijn. Alle pogingen om verdeeldheid aan te brengen tussen hen verwerpen ze met kracht.

Ontmoeting


Tenslotte is het vreselijk irritant wanneer christenen zich profileren als pleitbezorgers van de Bergrede, terwijl ze er vervolgens niet voor terugdeinzen degenen die een andere visie huldigen publiek af te tuigen. De leiders van evangelicale organisaties hebben groot gelijk als ze in hun reactie fijntjes opmerken: “De kerkleiders stellen zichzelf voor als liefhebbers van gerechtigheid, genade, waarheid en vrede. De openbare aanval lijkt deze kenmerken te missen.” 't Is geen slecht idee wanneer de christenzionisten aandringen op een ontmoeting met degenen die hen ten onrechte zo hard veroordelen. Er valt nog wel wat te bespreken. Vooral is er veel gewonnen als duidelijk gemaakt kan worden hoe onbijbels de sterk in het Midden-Oosten levende vervangingsgedachte is. Als er echt erkend wordt dat de kerk niet in de plaats van Israël gekomen is, zullen christenen eindelijk van hun hoogmoed worden afgeholpen.

Israël Aktueel oktober 2006
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302598