• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
112 - Anti-Joods Ik & Co PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
vrijdag 01 december 2006 15:11

Na een ongewoon fel debat is de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland op donderdag 16 november toch akkoord gegaan met het voorstel tot veel nauwere samenwerking tussen Kerkinactie en de ICCO. Steeds meer zal blijken dat dit een zwarte bladzijde is in de nog maar zo pril begonnen geschiedenis van deze nieuw gevormde kerk.

Probeer het even voor te stellen. U woont in een eeuwenoud christelijk huis, dat paalt aan een Joods onderkomen. In de loop der eeuwen zijn er onverkwikkelijke voorvallen geweest. Met schaamte denken we daaraan terug. Gelukkig lijkt er de laatste tijd veel veranderd te zijn. In een zekere euforie wordt er gesproken over een onopgeefbare verbondenheid. Kritische figuren hebben gesuggereerd dat men zich op deze manier kennelijk overschreeuwt. Recent zijn er aanwijzingen dat gevreesd moet worden dat ze gelijk hebben. Er is heftige commotie in het christelijk gezin. Grote broer die vooral actief is op het diaconale vlak en ook nog wat missionair werk moet verrichten heeft de laatste  tijd nauwe connecties aangeknoopt met zijn vriendin van de overkant die zich helemaal inzet voor het ontwikkelingswerk.

Hatelijke dame
Van Joodse zijde is er nog niet op gereageerd. Ongetwijfeld willen ze zich zoveel mogelijk afzijdig houden van al die verkeringsperikelen in het christelijk huisgezin. Toch zullen ze er onvermijdelijk mee geconfronteerd worden wat het betekent als de banden steeds nauwer worden aangehaald. De vanouds hatelijke dame van de overkant zal weldra onder één dak gaan samenwonen met grote broer van de buren. Er wordt zelfs gefluisterd dat er op termijn een huwelijk inzit. Eerst echter wordt de proef genomen. Grote broer en zijn vinnige vriendin hebben al wel afgesproken dat ze heel nauw gaan samenwerken. Ze zien die bundeling van krachten helemaal zitten. Ze krijgen extra financiële armslag, meer expertise bij het ontwikkelingswerk en verbreding van het netwerk.

In hun samenlevingscontract is overeengekomen dat vriendin ICCO christelijke broer helemaal vrij zal laten bij het zelfstandig verder ontwikkelen van het missionaire werk. Daar heeft ze vanouds helemaal niets mee en het hoort tot de moderne mores dat je elkaar in zulke zaken helemaal vrij laat. In het huiselijk beraad (synodaal overleg noemen ze dat) is de bange vrees uitgesproken dat het zendingswerk er zwaar onder zal gaan lijden. Stel de beslissing over een eventuele goedkeuring van de vaste relatie nog uit werd gesuggereerd. Toen sloeg de zogeheten scriba die als pater familias optrad met zijn vuist op tafel en zei met overslaande stem: “Het zou een ramp zijn als de besluitvorming vandaag niet zou doorgaan.” Allen waren zo geïntimideerd dat ze zich gewonnen gaven. Moties en amendementen werden gehonoreerd en zo kon toch besloten worden dat broer Kerkinactie en zijn geliefde ICCO gezamenlijk gaan optrekken. Eind volgend jaar vindt in gezinsverband de evaluatie plaats.

Zoals bekend is broer ook actief in het Midden-Oosten. In die regio zal hij zich niet samen met zijn vriendin laten zien. De door hem zo bewonderde ICCO heeft nooit een blad voor de mond genomen als het gaat om haar venijnige oordeel over Israël. Harde woorden vallen er dan steevast: schending van mensenrechten. Ze kakelt voortdurend met hese stem over kolonisatie en militaire onderdrukking. Geen wonder dat verwacht wordt dat er in het christelijk huisgezin grote conflicten zullen rijzen. Als erg hinderlijk wordt het ervaren als iemand erop wijst dat broer eigenlijk net zo denkt. Bij alle hulp die door hem geboden wordt moet je vaststellen dat hij eigenlijk nooit een poot uitsteekt in de richting van het Joodse volk. Ga zelf de projectenlijst maar na. Om geen argwaan te wekken is binnenskamers beslist dat ze zich zeker niet samen zullen vertonen in zogenaamd bezet Palestina.

Na een ongewoon fel debat is de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland op donderdag 16 november toch akkoord gegaan met het voorstel tot veel nauwere samenwerking tussen Kerkinactie en de ICCO. Steeds meer zal blijken dat dit een zwarte bladzijde is in de nog maar zo pril begonnen geschiedenis van deze nieuw gevormde kerk.

Probeer het even voor te stellen. U woont in een eeuwenoud christelijk huis, dat paalt aan een Joods onderkomen. In de loop der eeuwen zijn er onverkwikkelijke voorvallen geweest. Met schaamte denken we daaraan terug. Gelukkig lijkt er de laatste tijd veel veranderd te zijn. In een zekere euforie wordt er gesproken over een onopgeefbare verbondenheid. Kritische figuren hebben gesuggereerd dat men zich op deze manier kennelijk overschreeuwt. Recent zijn er aanwijzingen dat gevreesd moet worden dat ze gelijk hebben. Er is heftige commotie in het christelijk gezin. Grote broer die vooral actief is op het diaconale vlak en ook nog wat missionair werk moet verrichten heeft de laatste  tijd nauwe connecties aangeknoopt met zijn vriendin van de overkant die zich helemaal inzet voor het ontwikkelingswerk.

Hatelijke dame
Van Joodse zijde is er nog niet op gereageerd. Ongetwijfeld willen ze zich zoveel mogelijk afzijdig houden van al die verkeringsperikelen in het christelijk huisgezin. Toch zullen ze er onvermijdelijk mee geconfronteerd worden wat het betekent als de banden steeds nauwer worden aangehaald. De vanouds hatelijke dame van de overkant zal weldra onder één dak gaan samenwonen met grote broer van de buren. Er wordt zelfs gefluisterd dat er op termijn een huwelijk inzit. Eerst echter wordt de proef genomen. Grote broer en zijn vinnige vriendin hebben al wel afgesproken dat ze heel nauw gaan samenwerken. Ze zien die bundeling van krachten helemaal zitten. Ze krijgen extra financiële armslag, meer expertise bij het ontwikkelingswerk en verbreding van het netwerk.

In hun samenlevingscontract is overeengekomen dat vriendin ICCO christelijke broer helemaal vrij zal laten bij het zelfstandig verder ontwikkelen van het missionaire werk. Daar heeft ze vanouds helemaal niets mee en het hoort tot de moderne mores dat je elkaar in zulke zaken helemaal vrij laat. In het huiselijk beraad (synodaal overleg noemen ze dat) is de bange vrees uitgesproken dat het zendingswerk er zwaar onder zal gaan lijden. Stel de beslissing over een eventuele goedkeuring van de vaste relatie nog uit werd gesuggereerd. Toen sloeg de zogeheten scriba die als pater familias optrad met zijn vuist op tafel en zei met overslaande stem: “Het zou een ramp zijn als de besluitvorming vandaag niet zou doorgaan.” Allen waren zo geïntimideerd dat ze zich gewonnen gaven. Moties en amendementen werden gehonoreerd en zo kon toch besloten worden dat broer Kerkinactie en zijn geliefde ICCO gezamenlijk gaan optrekken. Eind volgend jaar vindt in gezinsverband de evaluatie plaats.

Zoals bekend is broer ook actief in het Midden-Oosten. In die regio zal hij zich niet samen met zijn vriendin laten zien. De door hem zo bewonderde ICCO heeft nooit een blad voor de mond genomen als het gaat om haar venijnige oordeel over Israël. Harde woorden vallen er dan steevast: schending van mensenrechten. Ze kakelt voortdurend met hese stem over kolonisatie en militaire onderdrukking. Geen wonder dat verwacht wordt dat er in het christelijk huisgezin grote conflicten zullen rijzen. Als erg hinderlijk wordt het ervaren als iemand erop wijst dat broer eigenlijk net zo denkt. Bij alle hulp die door hem geboden wordt moet je vaststellen dat hij eigenlijk nooit een poot uitsteekt in de richting van het Joodse volk. Ga zelf de projectenlijst maar na. Om geen argwaan te wekken is binnenskamers beslist dat ze zich zeker niet samen zullen vertonen in zogenaamd bezet Palestina.

Anti-Joods Ego
Ook al wordt nadrukkelijk gezegd dat broer geen juk moet aangaan met het Jodenvijandige vriendinnetje, toch zet hij door. Straks zul je hem steen en been horen klagen. Hij is niet meer in staat zijn goede activiteiten te ontplooien, omdat er onvoldoende financiële middelen binnenkomen. Steeds meer leden van de kerk geven er de voorkeur aan het geld weg te sluizen naar andere organisaties, die wel een warm hart aan het Joodse volk toedragen. Verwonderlijk is dat in het geheel niet. De vriendin van broer gaat er immers prat op dat ze een creatief concept bedacht heeft onder de slogan: Ik & Co. We treffen het aan in advertenties en op de site kunnen we erover lezen. Zo denkt ze zich op een herkenbare en onderscheidende wijze presentabel te maken. Weldra zal duidelijk worden dat ze ten diepste bedoelt: haar anti-Joodse Ego heeft zich onopgeefbaar verbonden met haar christelijke vriendje als Compagnon om Israël te dwarsbomen. Een zwarte bladzijde van de geschiedenis der kerk wordt geschreven. Wie het doorziet, zegt zonder groteske gebaren: het is een ramp.

Israël Aktueel december 2006

Ook al wordt nadrukkelijk gezegd dat broer geen juk moet aangaan met het Jodenvijandige vriendinnetje, toch zet hij door. Straks zul je hem steen en been horen klagen. Hij is niet meer in staat zijn goede activiteiten te ontplooien, omdat er onvoldoende financiële middelen binnenkomen. Steeds meer leden van de kerk geven er de voorkeur aan het geld weg te sluizen naar andere organisaties, die wel een warm hart aan het Joodse volk toedragen. Verwonderlijk is dat in het geheel niet. De vriendin van broer gaat er immers prat op dat ze een creatief concept bedacht heeft onder de slogan: Ik & Co. We treffen het aan in advertenties en op de site kunnen we erover lezen. Zo denkt ze zich op een herkenbare en onderscheidende wijze presentabel te maken. Weldra zal duidelijk worden dat ze ten diepste bedoelt: haar anti-Joodse Ego heeft zich onopgeefbaar verbonden met haar christelijke vriendje als Compagnon om Israël te dwarsbomen. Een zwarte bladzijde van de geschiedenis der kerk wordt geschreven. Wie het doorziet, zegt zonder groteske gebaren: het is een ramp.

Israël Aktueel december 2006
 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302609