• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
116 - Einde strijd om de Tempelberg PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
dinsdag 01 mei 2007 15:17

Veertig jaar geleden werd de Oude Stad Jeruzalem bevrijd. Toch duurt het conflict rond de Tempelberg nog steeds voort. Terecht leeft er angst dat zomaar opeens een lont in het kruidvat een explosie zal veroorzaken. Wie rekent er echter mee dat het schijnbaar onoplosbare probleem opeens uit de wereld geholpen zal worden?

Gedurende vele eeuwen is het verlangen naar Zion levend gebleven. Eens zal Jeruzalem het middelpunt van de dromen van vrede en gerechtigheid worden. Dagelijks klinkt daarom in de Amida de hartstochtelijke roep om terugkeer van de Sjechina (goddelijke aanwezigheid) naar Mokum. Die stad heeft de Eeuwige immers zelf als zijn domicilie aangewezen. “Keer in erbarmen terug naar Jeruzalem, uw stad en woon in haar, zoals Gij gesproken hebt, bouw haar, binnenkort in onze dagen tot een bouwwerk voor altijd en bereid in haar snel de zetel van David. Gezegend Gij, Adonai, die Jeruzalem bouwt.”  Het verlangend uitzien naar de komst van de Masjiach duurt evenwel nog steeds voort!

Beheer van de Tempelberg
Grandioos was het mee te maken hoe in 1967 een lang gekoesterde hoop in vervulling ging toen voor het eerst na twee millennia de Westelijke Steunmuur van de Tempelberg weer vrij toegankelijk werd voor de Joden. Nog meer dan de proclamatie van de onafhankelijke Staat Israël werd dit moment beleefd als het begin van een nieuwe periode in de Joodse geschiedenis. Inmiddels is het al weer veertig jaar geleden dat Jeruzalem de voor altijd onverdeelde hoofdstad van de Joodse Staat werd.  Tot zijn grote schrik zag Moshe Dayan hoe de soldaten de Israëlisch vlag lieten wapperen op de Rotskoepel. Subiet gaf hij het bevel deze weg te halen. Enkele dagen daarna gaf hij het beheer over de Tempelberg in handen van de wakf, dat is een raad van islamitische geestelijken.

En hoe moet dat dan met de herbouw van de Tempel als een bedehuis voor alle volken, waar conform het verlangen van de orthodoxe Joodse gelovigen de offerdienst hersteld zal worden?
Het is ondenkbaar dat dit gebeuren zal voor de komst van de Masjiach! Je moet er niet aan denken dat fanatieke figuren de Eeuwige een handje willen helpen door de islamitische heiligdommen op te blazen of in brand te steken. Wanneer dat gebeurt zullen de gevolgen desastreus zijn. In de moslimgemeenschap leeft grote vrees voor dergelijke acties. Kortgeleden hebben graafwerkzaamheden bij de Tempelberg dan ook tot wereldwijde protesten geleid. De Joden worden ervan beschuldigd dat ze de Tempelberg ondermijnen zodat de islamitische heiligdommen zullen instorten. Dit zouden we willen bewerken om zo de weg voor de herbouw van de Tempel vrij te maken.

De moslims noemen Jeruzalem al-Koeds, de stad van de heiligheid. Vanwege het heiligdom van Omar en de moskee al-Aksa is deze stad erg belangrijk voor de islamitische gelovigen. Aanvankelijk richtten Mohammed en zijn volgelingen bij het gebed hun aangezicht naar Jeruzalem. In de Koran staat dat de profeet in Medina de opdracht kreeg de kibla (gebedsrichting) te veranderen in de richting van de Ka’aba, het heiligdom in Mekka. Deze wijziging heeft te maken met de tegenstand die Mohammed ondervond van de Joodse gemeenschap in Medina. Om de profeet te treiteren zeiden ze: nu bidt hij in de richting van Jeruzalem, straks zal hij wel overgaan tot het Joodse geloof.

In de Koran komt Jeruzalem (al-Koeds) niet voor. Wel wordt Soera 17,1 in de traditie gezien als een verwijzing naar de nachtelijke reis die Mohammed ondernam van het gewijde bedehuis in Mekka naar het verst verwijderde bedehuis (Masdjied al-Aksa) en dat heiligdom moet dan in Jeruzalem gesitueerd worden. Eerst is de profeet daar bij de ‘heilige Steen’ samen met Abraham, Mozes en Jezus in gebed gegaan, om daarna vergezeld door Djibriel (Gabriël) een tocht naar de hemel te maken. Nadat Omar in 638 die bewuste plek heeft veroverd is de Tempelberg die de christenen gedegradeerd hadden tot een vuilstortplaats gereinigd en is aan het eind van de zevende eeuw de Koebbat al-Sachra (de Rotskoepel) gebouwd.

Herbouw van de Tempel
In de islam is een overlevering die leert dat op het einde der dagen de heilige moskee van Mekka – de Ka’aba – zich zal begeven in de richting van al-Koeds, zoals een bruid naar haar bruidegom toegaat. Kennelijk zal Jeruzalem dan weer centraal staan. Aanvankelijk was de kibla immers ook naar die stad gericht. De soennieten geloven dat Isa (Jezus) zal terugkeren naar de aarde en wel in Jeruzalem. In Armageddon zal de beslissende strijd tegen de kwade machten worden geleverd. En dan zal er vrede zijn!

Is het nu zo vreemd om te veronderstellen dat de Koebbat al-Sachra (de Rotskoepel) in die tijd zal trekken in de richting van Mekka om als paranimf de bruid te begeleiden naar de stad van de God van Israël? Intussen kan de herbouw van de Tempel plaatsvinden, zodat Yeshua als de beloofde Masjiach in dat heiligdom zijn entree kan maken. Op dat beslissende moment begrijpen moslims waarom die Tempel herbouwd moet worden. Ook christenen verzetten zich er niet tegen als er opnieuw offers gebracht worden om het gebeuren op Golgotha te gedenken. Dit zou ik een staaltje van de ware Abrahamitische oecumene willen noemen.

Israël Aktueel mei 2007

 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302595