• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
118 - Een nieuwe holocaust PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
zondag 01 juli 2007 15:18

De grootste drogreden betreffende het conflict in het Midden-Oosten is wel de stelling dat de godsdienst wel buiten beschouwing gelaten kan worden. Wie niet beseft welke funeste rol de geloofsovertuiging kan spelen, is de meest argeloze figuur die op onze planeet rondloopt. Om de juistheid van deze stelling te bewijzen kunnen we het beste kijken naar de Iraanse president Mahmoud Ahmedinejad.

Eind vorig jaar werd door hem in Teheran een conferentie georganiseerd om te komen tot een revisie van de holocaust. Dit ligt geheel in de lijn van het ziekelijke denken van Ahmedinejad. Meerdere malen heeft hij gezegd dat de moord op de zes miljoen Joden een mythe is. Op die manier kan naar zijn overtuiging duidelijk worden dat de Staat Israël gebaseerd is op een leugen. Wie overigens tot de volstrekt tegenovergestelde slotsom komt, kan ook als bondgenoot van de Iraanse president fungeren. Als iemand ervan uitgaat dat de holocaust een historische realiteit is, dient hij de vraag te beantwoorden waarom de Palestijnen dan moeten boeten voor de misdaden van de nazi’s.

Israël van de kaart
Intussen heeft Adolf Hitler de president van Iran wel op een idee gebracht. Ahmedinejad heeft de Westerse landen opgeroepen ongedaan te maken wat ze bijna zestig jaar geleden hebben veroorzaakt. Als ze in gebreke blijven, dan zullen de Palestijnen met behulp van andere naties Israël binnen afzienbare tijd van de kaart vegen. Wat dit betreft is Ahmedinejad zeker bereid daarbij een handje te helpen. Hij gelooft in de komst van de Mahdi en wil de komst van deze zogenaamde twaalfde imam voorbereiden. Wat houdt dat in?

Aangezien we steeds meer geconfronteerd worden met de islam, weet tegenwoordig zelfs een kind dat het overgrote merendeel van de moslims soennitisch is. Slechts iets meer dan tien procent wordt gevormd door de sjiieten. In Iran is de verhouding precies omgekeerd. Een ingrijpend verschilpunt tussen de beide stromingen wordt gevormd door de kwestie van de opvolging van Mohammed. In de moslimgemeenschap ging men globaal genomen ervan uit dat de grote profeet geen opvolger had aangewezen en daarom koos men Aboe Bakar, de vader van Mohammed’s meest geliefde vrouw Aisjah als kalief (=opvolger). Dit zijn de soennieten, die naast de Koran ook groot gezag toekennen aan de hadith (=overlevering aangaande de woorden en het leven van Mohammed). Een minderheid van de moslims gelooft dat de profeet wel een opvolger heeft aangewezen: imam Ali bin Abi Talib, de neef en schoonzoon van Mohammed. Voor de sjiieten is hij een belangrijk geestelijk leider met groot politiek gezag.

De twaalfde imam komt
In Iran zijn veel moslims in de ban van de twaalfde imam. Toen volgens hen de elfde imam de marteldood stierf moest zoon Mohammed op zesjarige leeftijd zijn opvolger worden. In opdracht van Allah diende de jongen zich te verbergen. Slechts enkele toegewijde gelovigen kregen hem te zien. Uiteindelijk verdween hij helemaal, omdat naar men zegt Allah hem geheel verborgen wilde houden. Ooit zal hij terugkeren als Mohammed al-Mahdi, de door de Sjiieten verwachte verlosser. Ahmedinejad proclameert dat het doel van de door hem ontketende revolutie is de weg vrij te maken voor de terugkomst van de twaalfde imam. Alle Westerse invloeden dienen uit de Iraanse samenleving te worden geweerd, omdat deze de komst van de Mahdi in de weg staan. Ook Israël komt zo in het vizier.

Nood op zijn hoogst
Kortgeleden schreef prof. dr. Bernard Lewis, hoogleraar Midden-Oosten Studies aan de Amerikaanse Princeton University, een belangwekkend artikel in The Wallstreed Journaal. Volgens deze deskundige moet er rekening mee gehouden worden dat Iran zich op 22 augustus gaat mengen in de strijd tegen Israël. Deze datum valt samen met de 27e dag van de maand Rajab. Op die dag in het jaar 1427 zou de profeet Mohammed een nachtelijk bezoek gebracht hebben aan ‘het verst gelegen heiligdom’. Moslims geloven stellig dat daar de al-Aksa moskee in Jeruzalem mee bedoeld wordt. Exact op die dag verwachten de Sjiieten dat de Mahdi zal terugkeren. Dit is de Dag van het Oordeel waarop definitief een eind gemaakt wordt aan de strijd tussen goed en kwaad.

De Redder is nabij
Alles wijst erop dat Iran aanstuurt op een confrontatie met Israël. Heeft de onstuitbare activiteit in het ontwikkelen van een atoomprogramma daar ook mee te maken?  Zou dan het apocalyptisch einde voor Israël in zicht komen? Het lijkt wel alsof Ahmedinejad met zijn eindtijdscenario een holocaust op zijn naam wil zetten. Eind vorig jaar sprak Netanyahu, de leider van de Likoedpartij,  over Iran als het nieuwe Duitsland. Daarbij noemde hij het omineuze jaartal 1938. Waarom wordt in de wereldopinie met deze dreiging zo weinig rekening gehouden? Christenen voor Israël moeten de impopulaire taak vervullen door erop te attenderen hoe moslims tegen Israël zijn. Tegelijk hoeft de huiver vanwege de benauwdheid van Jacob niemand te verlammen. “Is Israël in nood?” Ik zou het zo denken. Maar vergeet nooit: “Er zal verlossing komen. Gods goedheid is zeer groot.” (Psalm 130)

Israël aktueel juli en augustus 2007

 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302610