• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
210 - De kanarie PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
donderdag 01 december 2016 00:00

De kanarie


G. Hette Abma

December vorig jaar is er door de Joodse omroep (sinds kort onderdeel van de EO) een tv-drieluik over antisemitisme uitgezonden. Centraal staat de vraag: is er echt sprake van een groeiende haat tegen Joden in Nederland, Engeland en Frankrijk? De gekozen titel voor de documentaire is treffend: De kanarie in de kolenmijn.

De Joden worden wel de kanarie in de kolenmijn genoemd. Als de mijnwerkers diep in de schachten neerdaalden namen zij een kanarie in een kooi mee. Die vogel stopte met zingen en legde zelfs het loodje als er gevaarlijke gassen waren in de ondergrondse tunnels. Dit was het signaal voor de mannen zo snel mogelijk de mijn te verlaten. De bedoeling van de metafoor is duidelijk: als er iets ergs gebeurt met de Joden, zal dit onheil niet veel later iedereen overkomen.

Ontkenning
Het is opvallend dat de journaliste Hanneke Groenteman is gevraagd deze documentaire te maken. Zij behoort tot de groep Joden die de ogen gesloten had voor de navrante realiteit van het weer oplevende antisemitisme. Niet geforceerd geeft zij er tijdens de uitzendingen enkele keren blijk van dat zij geschokt is door wat zij zag en hoorde. Dit hoeft ons niet te verwonderen want vaak wordt verzwegen dat er met name uit de moslimgemeenschap in Nederland en Frankrijk veel jongeren zijn  die antisemitische gevoelens uiten. Niet alle Joden zijn de presentator dankbaar dat zij de dreigende gevaren signaleert. Helemaal onbegrijpelijk is dat niet. Wanneer iemand zich ervoor inzet als Joden en moslims vreedzaam samen te leven, is het irritant met navrante feiten van antisemitisme geconfronteerd te worden. Maar getuigt het van wijsheid de realiteit te ontkennen?

De laatste jaren hebben veel Europese Joden vanwege de toenemende bedreiging besloten op aliyah te gaan. Wat Frankrijk betreft zijn er vorig jaar meer Joden vertrokken dan in 1948 direct na de stichting van de staat Israël. Op dit moment overwegen velen van hen ons continent te verlaten. Opnieuw zien we hoe de waanzinnige haat tegen Joden oplaait. Oude stereotypen worden weer gebruikt betreffende de perverse Jood die steevast de schuld krijgt van alle ellende in de wereld. Complottheorieën maken duidelijk hoe de Jood probeert macht over de wereld uit te oefenen.

Ontmaskering
Zorgelijk is het te constateren hoe het antisemitisme leeft onder de groeiende moslimbevolking. Jongeren proberen Joden te intimideren door de Hitlergroet te brengen en hen toe te sissen: ‘ze zijn vergeten jou te vergassen.’ Via de sociale media wordt de haat snel verspreid. Vaak suggereert men dat die jeugdige personen zich gediscrimineerd voelen, omdat zij met uitsluiting te maken krijgen. Bij autochtone jongeren zijn de kansen vaak ook gering, maar bij hen is er geen sprake van anti-Joodse sentimenten. Het is opvallend dat Marokkaanse jongeren partij kiezen in het conflict in het Midden-Oosten. Israël wordt vergeleken met nazi-Duitsland. Palestijnen zijn nu het slachtoffer van een holocaust. De wrevel daarover wordt op een willekeurige Jood in West-Europa afgereageerd.

Wie kan zeggen in hoeverre die Jodenhaat te maken heeft met de islam? Zijn er ook in de Koran aanknopingspunten voor het antisemitisme? Klopt het dat jongeren worden opgevoed met de aanmoediging dat ze Joden moeten doden? Het is lastig om dergelijke vragen aan de orde te stellen, omdat dit streven direct gediskwalificeerd wordt als islamofobie. In de media en de politiek wordt doorgaans de islam in bescherming genomen en partij gekozen tegen Israël. Heel anders dan in de jaren van de Tweede Wereldoorlog is het antisemitisme nu vermomd als antizionisme. Dankzij de staat Israël fungeert de Jood als de kanarie in de mijn. Zo lijkt er weinig toekomst te zijn voor Joden in Europa, maar dan zal ook voor anderen het perspectief in het Avondland niet rooskleurig zijn.

 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302604