• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
209 - Eye-opener PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
dinsdag 01 november 2016 00:00

Eyeopener


G. Hette Abma

Vrijwel direct aan het begin van de geschiedenis van de kerk was er geen zicht meer op de blijvende verkiezing van Israël. De vervangingstheologie van de kerkvaders versloeg zijn duizenden. Vele theologen na hen versloegen zelfs hun tienduizenden. Conservatieve kerkmensen houden graag vast aan de oude vertrouwde gedachte dat God begonnen is met Israël, maar dat Hij sinds de komst van Jezus is verdergegaan met de kerk. En al denken velen in onze tijd dat ze op progressieve toer zijn, toch wandelen zij eveneens in het oeroude spoor van de vervangingstheorie.

Gelukkig hebben altijd weer mensen opeens ontdekt hoe verkeerd die opvatting is. Vaak geven zij te kennen dat het aandachtig lezen van Romeinen 9-11 voor hen fungeerde als een eyeopener.

Olijfboomtheologie
In de lijn van het getuigenis van de profeten (Hos.14:7 en Jer.11:16v) gebruikt Paulus het beeld van de olijfboom om duidelijk te maken dat het volk Israël een beslissende plaats in Gods plan blijft innemen, ook al hebben velen van hen Jezus als hun Messias hebben verworpen (Rom.11:17-24). Hij schrijft niet dat de boom werd omgehakt en er vervolgens een christelijke boom is geplant. Met verdriet stelt hij vast dat er wel takken zijn afgebroken. En tussen de stompjes zijn wilde loten (gelovigen uit de volken die in Jezus geloven) ertussen geënt. Er is volgens hem gegronde hoop dat de afgebroken takken weer worden teruggeplaatst op de olijfboom. Meteen voegt hij eraan toe dat de gelovigen uit de volken niet hoogmoedig moeten neerzien op de Joden die niet geloven in Jezus. Je moet wel stekeblind zijn wil je op deze manier niet helder in beeld krijgen hoe God trouw blijft aan zijn verbond met Israël. Het is toch onbegrijpelijk dat kerkmensen zo zich toch zo arrogant opstellen ten opzichte van het Joodse volk. Hoe is dat in de christelijke wereld mogelijk?

Takkentheologie
Helaas weten theologen altijd met een zekere behendigheid precies het omgekeerde te vertellen van wat er klip en klaar in de Bijbel staat geschreven. Het zijn net gewiekste goochelaars. Als voorbeeld neem ik de orthodoxe vertalers van de Statenbijbel.  Wilde loten zijn volgens hen ‘in derzelver plaats’ geënt. Volgens de verklarende kanttekening betekent dat: ‘in plaats der afgebroken takken, welke zijn de ongelovige Joden.’ Als dat geen vervangingstheologie is dan ga ik mijn collegegeld terughalen. Helaas is deze foutieve voorstelling van zaken niet verbeterd in de Herziene Statenvertaling (2010). Daar staat: ‘en u, die een wilde olijfboom bent, in hun plaats bent geënt.’

Heel raak heeft prof. dr. A.A. van Ruler de gelovigen uit de volken ooit getypeerd als een stelletje wilde takken op de oude olijfboom Israël. Dus: Wees bescheiden en besef hoe bijzonder het is dat gelovigen uit de volken ‘mede deel hebben gekregen aan de wortel en de vettigheid van de olijfboom.’

Om de vervangingstheologie de kop in te drukken moeten we ons goed realiseren dat de natuurlijke takken weer op hun eigen (!) olijfboom worden geënt. Voor een deel is de verharding over Israël gekomen, totdat de volheid der volken is binnengegaan. En houtoos, aldus of ook als dan zal heel Israël zalig worden. Op gronde van dit geheimenis hadden de Puriteinen en de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie oog voor de hoopvolle toekomst van het volk Israël.

Met Israël wordt niet bedoeld de kerk bestaande uit Joden en gelovigen uit de volken. Was dat het geval dan was niet nodig dat hij hen een ‘geheimenis’ wilde bekend maken. Zo wijs waren ze zelf wel om een dergelijke conclusie te trekken!


 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302593