• Decrease font size
  • Reset font size to default
  • Increase font size

Nieuws

20-08-2016: Link naar brief over ziekte

Tips!

Gebruik het email icoon voor een printervriendelijke versie!
Probeer ook eens de zoekmachine rechts bovenin! Ongetwijfeld bespaart dat veel moeite bij het zoeken.
De dag des Heren PDF Afdrukken E-mail
Geschreven door G. Hette Abma   
zaterdag 03 juli 2004 07:51

De dag des Heren

 

Dikwijls lezen wij wat we denken dat er staat. Het kan nog een geweldige bemoediging geven ook. Wie wil dat betwisten? Maar enig respect voor de heilige tekst moet ons er toch toe nopen te kijken wat staat er echt? Zo’n geval doet zich voor in het eerste hoofdstuk van de Openbaring aan Johannes: “En ik was in de geest op de dag des Heren” (vers 10). Laten we eens nagaan of de apostel ons werkelijk meldt dat hij op zondag een visioen heeft gekregen.

 

Is het niet diep ontroerend wanneer we ons indenken dat de balling op het eiland Patmos op zondag in extase is geraakt omdat God hem een visioen wilde laten zien? Johannes is in somber gepeins verzonken. Hij denkt het zich in hoe de gemeenteleden elders samenkomen op de rustdag. Zelf kan de apostel daarbij helaas  niet aanwezig zijn. Maar gelukkig vergeet Jezus zijn trouwe dienstknecht niet. Het zal voor Johannes een onvergetelijke zondag worden!

 

Wie zoekt naar een verdediging van de apostolische oorsprong van de zondagsviering lijkt hier een kolf naar zijn hand te vinden. Het valt niet te ontkennen dat de kerkvaders in de tweede eeuw spreken over de eerste dag der week als de dag des Heren. Jezus had immers op die dag bewezen dat Hij Heer is over de macht van de dood. Maar het is wel vreemd dat Johannes opeens zou afwijken van wat in de hele bijbel en ook in zijn eigen evangelie de gebruikelijke aanduiding is van dat unieke moment, namelijk: de eerste dag van de week (Johannes 20: 1, 19 en 26).

 

Het valt ernstig te betwijfelen of de apostel reeds in de eerste eeuw de gewoonte kende om te spreken over de dag des Heren als aanduiding van de eerste dag der week. We zullen moeten toegegeven, dat hij kennelijk onze aandacht wil richten op de grote dag van de toekomst des Heren. Johannes raakt in vervoering van de Geest en ontvangt een imposant zicht op de glorieuze komst van de Messias. In heel de Apocalyps – zoals ze het laatste boek van de Bijbel noemen – is de dag van de toekomst de beslissende thematiek.

 

Wanneer we nauwkeurig letten op de tekening die Johannes ons geeft, dan blijken er diverse verwijzingen te zijn naar de dag van de verschijning van Jezus in heerlijkheid. Met  enthousiasme roept de apostel het uit: Zie, Hij komt met de wolken en alle oog zal Hem zien  (vers 7). Zelf ontvangt de apostel daarvan al een voorproef. Hij ziet de verheerlijkte Zoon des mensen. Johannes valt als dood aan zijn voeten. Geen wonder. De glorieus verschijnende Here Jezus zal gericht gaan oefenen. Daarop wijst het tweesnijdend zwaard dat uit zijn mond gaat (vers 12-20). Bovendien hoort Johannes het geluid als van een bazuin (vers 10). In Joodse context vormt de shofar de reveille van de oordeelsdag. Telkens wordt de ramshoorn door de profeten daarmee geassocieerd (Joël 2: 1 en 15, Zacharia 9: 14 en Zefanja 1: 14-16).

 

Zo zijn we een stichtelijke illusie armer. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Johannes wilde zeggen dat de Zoon des mensen hem op zondagmorgen is verschenen. Maar tegelijk mogen we een ervaring rijker worden. Hij attendeert ons op de ontzagwekkende dag waarop het Koninkrijk gevestigd zal worden. Ooit nam de verwachting van dat moment een grote plaats in binnen het denken en handelen van de gelovigen. Zou dit voor ons ook niet van groot belang zijn? Eens zal er recht gedaan worden. Eindelijk wordt het kwaad gestraft. Bidt dan mee: Maranatha!

 

G. Hette Abma

 

Uit kerkblad voor Hervormd Gouda -  jaargang 32, nummer 12 – 27 juni 2003

 

Doorzoek de pagina

Bezoekers

Artikelweergaven (hits) : 302626